Petrasch, Maximilian von

Petrasch [pe'traš], Maximilian von, časnik u austrijskoj vojsci (Olomouc, Češka, 1668Fürstenau, Njemačka, 24. VII. 1724). Tijekom ustanka F. II. Rákóczyja (1703–11) kao zapovjednik brodske tvrđave i potpukovnik nadzirao je granicu na Savi i donji tok Dunava. God. 1716. bio je imenovan pukovnikom. Za vrijeme Austro-turskoga rata (1716–18) zapovijedao je Krajinom na Savi. Prve godine rata zaposjeo je Bosanski Brod, Dubočac i Kobaš. Istaknuo se također vojnim uspjesima u bitki kraj Bosanske Gradiške, a pod zapovjedništvom princa Eugena Savojskoga sudjelovao je u bitki kraj Dervente. God. 1717. zauzeo je osmansku utvrdu Lešnicu i crtu od Šapca do Mitrovice, čime je osigurao vezu s Petrovaradinom i opskrbu glavnine habsburške vojske. Princ Eugen imenovao ga je 1718. članom carskoga povjerenstva za razgraničenje s Osmanskim Carstvom na rijeci Savi te mu predao zapovjedništvo nad osječkom utvrdom. God. 1722. dobio je, zajedno s bratom Ernstom Antonom, ugarski barunat i bio primljen u češko plemstvo. Napredovao je do čina podmaršala. Kao zapovjednik brodske tvrđave u mirnodopskim je razdobljima zapovijedao i gradnjom nove brodske tvrđave sve do 1723. U Osijeku je također pod njegovim zapovjedništvom završena 1721. izgradnja utvrde (Kronenwerk) s lijeve obale Drave.

Petrasch, Maximilian von. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47918>.