STRUKE:

Petrijanec

Petrijanec, naselje i općinsko središte 9 km sjeverozapadno od Varaždina; 1431 st. (2011). Leži na 184 m apsolutne visine, uz cestu Varaždin–Ptuj (Slovenija). Župna crkva sv. Petra i Pavla iz 1797 (obnovljena u XIX. st.), pil sv. Jurja iz 1775. Poljodjelstvo; stočarstvo (svinja, govedo); peradarske farme; veliko uzgajalište pernate divljači (fazan, poljska jarebica, prepelica i dr.); lovni turizam. – Pretpostavlja se da je ondje bila smještena važna antička postaja Aqua Viva, na cesti Poetovio (Ptuj) – Mursa (Osijek) i Poetovio (Ptuj) – Siscia (Sisak). O tom svjedoče nalazi rimskoga sarkofaga, kameni nadgrobni spomenici, ostatci građevina i ceste. Iz Petrijanca potječu i dva nalaza antičkoga novčanoga blaga. Nalaz otkriven 1805., datiran u IV. st., sastoji se od 230 zlatnika kovanih od Hadrijana do Julijana Apostate, dviju lukovičastih fibula, šest narukvica, sedam uokvirenih novčića i jednoga medaljona, a nalaz otkriven 2005., datiran u kraj III. st., sastoji se od 27 735 primjeraka rimskoga brončanog posrebrenog novca kovanoga od Galijena do Konstancija I. i Galerija, te tri srebrna tanjura.

Petrijanec. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47949>.