Petróleos Mexicanos

Petróleos Mexicanos [petro'leos mexika'nos] (akronim PEMEX), meksička državna kompanija za proizvodnju, preradbu i distribuciju nafte i naftnih derivata te prirodnoga plina, sa sjedištem u Ciudad de Méxicu. Proizvodnja sirove nafte u Meksiku započela je početkom XX. stoljeća. PEMEX je osnovan 1938., pošto je meksička vlada izvlastila sav strani kapital. U 1970-ima počela je eksploatacija novootkrivenih naftnih rezervi u državama Tabasco i Chiapas, a zatim i u Meksičkom zaljevu. Većina današnje proizvodnje dolazi iz država Veracruz i Tabasco. PEMEX je najveće industrijsko poduzeće Meksika i jedna od deset najvećih naftnih kompanija u svijetu; ostvaruje 1/3 državnih prihoda te 7% prihoda od izvoza. U 2014. s oko 150 000 zaposlenih ostvario je 117 milijarda USD prihoda.

Petróleos Mexicanos. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47969>.