Pla i Casadevall, Josep

Pla i Casadevall [pla i kəzəδəβa'ļ], Josep, španjolski književnik i novinar uglavnom katalonskoga jezičnog izraza (Palafrugell, 8. VIII. 1897Llofriu, 23. IV. 1981). Nakon nezavršenih studija medicine i prava, od 1918. radio kao novinar, potom urednik u katalonskim novinama (Las Noticias, La Publicidad, La Veu de Catalunya, La Vanguardia i dr.), pišući na katalonskom i kastiljskome. Bio je dopisnik (1919–39) iz Engleske, Francuske, Italije i dr. U tom je razdoblju objavio desetak knjiga publicističke proze, pretežito političke tematike, uglavnom o pitanjima katalonskog identiteta i politike (Rusija – Rússia, 1925; Dvadeset pet godina prokatalonske politike – Vint-i-cinc anys de política catalanista, 1934., i dr.). U doba zabrane javne uporabe katalonskoga (1940–45) objavio je četiri knjige na kastiljskom, od kojih se poslije distancirao. Najpoznatija su njegova djela iz »drugoga« katalonskog razdoblja Ljetni vikend u New Yorku (Week-end d’estiu a New York, 1955), Talijanska pisma (Cartes d’Italia, 1955), Rasute bilješke (Notes disperses, 1969) i dr. Autor je i nekoliko životopisa poznatih Katalonaca te kraćih proza o krajolicima, običajima i životu u Kataloniji. Doživio je dva izdanja Sabranih djela (od kojih nijedno nije zaokruženo). Jedan je od najvećih katalonskih prozaika XX. stoljeća.

Pla i Casadevall, Josep. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48553>.