Platzer, Josip, st.

Platzer [pla'cer], Josip, st., hrvatski tiskar i nakladnik (Bistrica, Koruška, 14. II. 1798Varaždin, 23. VIII. 1881). Podrijetlom iz koruške plemićke obitelji, radio u Grazu, potom došao u Varaždin. Tiskaru je kupio 1833. od tiskara Ivana Đure Sangille Freundsberga. Osnovao je 1840. prvu litografsku radionicu u hrvatskim krajevima, koju je 1851. prenio u Zagreb i ustupio svojemu zetu D. Albrechtu. Zajedno s njemačkim književnikom A. Kramerom otvorio je 1842. prvu nakladnu knjižaru u Varaždinu, a 1844. i posudbenu knjižnicu. Tiskao je poznato djelo J. Lovrenčića Petrica Kerempuh (1834), potom djelo Hinka Hergovića Početni temelji latinskoga jezika za naroda ilirskoga novake (1840), Hrvatsko-slavensku slovnicu za početnike (1847) i dr.; tiskao je i molitvenike, rječnike i udžbenike Antuna Rožića, te nastavio izdavati Warasdiner Schreibkalendar, koji je Sangilla pokrenuo 1829. U njegovoj su se tiskari tiskali varaždinski listovi Podravski jež (1862) i Pučki prijatelj (1867). Posao su nastavili njegov sin Josip ml. (1841–1908) i unuk Stjepan (1866–1933). Tiskara je 1924. bila preseljena u Zagreb, a 1927. prodana.

Platzer, Josip, st.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48646>.