potporni luk

ilustracija
POTPORNI LUK, fijala

potporni luk, u arhitekturi, konstruktivni element koji preuzima horizontalnu tlačnu silu svoda i prenosi ju na potporne stupove smještene duž vanjske strane građevine; u gotici dio kontrafornoga sustava (→ kontrafor), često ukrašen fijalama.

potporni luk. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49783>.