Premužić, Ante

Premužić, Ante, hrvatski šumarski stručnjak (Kobaš, danas Slavonski Kobaš, 11. I. 1889Zagreb, 30. XI. 1979). Diplomirao šumarstvo (1913) na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Građevinski referent (od 1926) i direktor (od 1934) Direkcije šuma u Sušaku; na toj je dužnosti projektirao i izveo šumske ceste i planinarsko-turističke staze na Velebitu. Bio je inicijator i realizator najduljega velebitskoga puta, tzv. Velebitske transverzale, u duljini od 65 km, po njem nazvanoga Premužićeva staza, te niza putova na Krku, Rabu, Mljetu i na području nacionalnoga parka Plitvička jezera. Od 1935. u Odjelu za šumarstvo Banske uprave u Zagrebu, gdje je radio na uređenju bujica (Vrapče, Šestine, Požeška dolina, Vinodol i dr.), a od 1948. do umirovljenja 1950. radio u Saveznom institutu za pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu. Bio je poznavatelj krškoga područja i zaslužan je za turizam i planinarstvo Hrvatske. Objavio je veći broj stručnih radova i članaka. Odlikovan je zlatnim znakom Planinarskoga saveza bivše Jugoslavije.

Premužić, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50160>.