Previšić, Jozo

Previšić, Jozo, hrvatski ekonomist (Bosanski Brod, 24. III. 1948). Diplomirao (1973) i doktorirao (1984) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je radio od 1976. do 2014. kao asistent, docent, izvanredni te od 1998. kao redoviti profesor marketinga i međunarodnog marketinga; od 2015. profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Autor i koautor 120 znanstvenih i stručnih radova i 12 knjiga. Značajnija djela: Znanstveni kadar u SR Hrvatskoj (1975), Marketing izvozne privrede (koautor, 1984), Kako ulagati u inozemstvu (1986), Međunarodni marketing (koautor, 1999), Marketing (urednik i koautor, 2001), Leksikon marketinga (urednik i koautor, 2011).

Previšić, Jozo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50265>.