Prikril, Boris

Prikril, Boris, hrvatski prometni stručnjak (Zagreb, 4. V. 1915Zagreb, 29. XII. 1995). Diplomirao je elektrotehniku i strojarstvo na zagrebačkom Tehničkom fakultetu 1941., gdje je doktorirao 1946. Rukovodio je izradbom prvoga petogodišnjega plana razvoj Jugoslavije (1946–48), bio je pomoćnik ministra narodne obrane i upravljao razvojem jugoslavenske brodogradnje (od 1948), u Rijeci je obnašao poslove generalnog inženjera Generalne direkcije brodograđevne industrije (1951–53), bio je savjetnik etiopske vlade za pitanja planiranja i gospodarskoga razvoja (1957–61), regionalni savjetnik za Afriku i šef odsjeka za energetiku Ekonomske komisije UN-a (1961–65), te je rukovodio razvojnim sektorom Luke Rijeka (1970–74). Od 1965. predavao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, kao redoviti profesor od 1971. Bio je jedan od osnivača riječkoga Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj 1978., kojemu je bio dekan do 1982. Znanstveno i stručno bavio se pomorstvom, lukama i integralnim prometom, te je objavio više znanstvenih i stručnih radova, udžbenika i projekata. Poznat je kao ratnopovijesni publicist, te je objavio knjige Pakao Pacifika (1954), Borba za Sredozemlje (1956), Nevidljivi neprijatelj na Atlantiku (1958), Tri tisuće godina pomorskih ratova (I–III, 1985).

Prikril, Boris. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50355>.