STRUKE:

Pucić, Karlo

ilustracija
PUCIĆ, Karlo, Elegiarum libellus de laudibus Gnesae puellae, oko 1499.

Pucić, Karlo (Carolus Puteus), hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 1458. ili 1461Dubrovnik, 15. II. 1522). Podrijetlom iz ugledne vlastelinske obitelji. Malo je pouzdanih podataka o njegovu životu, zna se da je 1511. bio knez u Slanom. Prema epigramu D. Beneše pjesništvom se bavio do kraja života. Sačuvana su samo dva njegova prigodna epigrama tiskana uz tekstove J. Dragišića te četiri ljubavne pjesme sabrane u Knjižici elegija o pohvalama djevojke Gneze (Elegiarum libellus de laudibus Gnesae puellae), objavljenoj najvjerojatnije 1499., jednom od najvrjednijih djela hrvatskoga humanističkoga pjesništva, u kojem su udružene tradicije rimske ljubavne elegije i petrarkističke lirike.

Pucić, Karlo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51008>.