STRUKE:

Rabar, Braslav

ilustracija
RABAR, Braslav

Rabar, Braslav, hrvatski šahist i šahovski novinar (Zagreb, 27. IX. 1919Zagreb, 6. XII. 1973). Nacionalni majstor od 1940. i međunarodni majstor (od 1950). Prvak Hrvatske 1940., 1946. i 1950., a Jugoslavije 1951. Nastupio na olimpijadama 1950., 1952. i 1954. Sudionik je Međuzonskog turnira 1955. u Göteborgu. Bio je urednik Šahovskog vjesnika (1947–52), s Vladimirom Vukovićem suurednik Jugoslavenskoga šahovskog glasnika (1953–54), a s D. Marovićem Šahovskoga glasnika (1968). S Dubravkom Timetom suautor je knjiga Šahovska otvaranja (I–II, 1958–61). Nomenklaturu šahovskih otvaranja razvrstanih u tri skupine Rabar je objavio u brošuri Klasifikacija šahovskih otvaranja (1971). Prema toj klasifikaciji beogradski Šahovski informator objavio je 1966–80. seriju od 30 knjiga.

Rabar, Braslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51343>.