Ranger, Ivan Krstitelj

ilustracija
RANGER, Ivan Krstitelj, Starci apokalipse, 1737., freska u pjevalištu crkve sv. Marije u Lepoglavi

Ranger, Ivan Krstitelj, hrvatski slikar austrijskoga podrijetla (Götzens, Tirol, 19. VI. 1700Lepoglava, 27. I. 1753). Najpoznatiji predstavnik baroknoga iluzionističkog slikarstva u hrvatskoj umjetnosti. U Hrvatskoj se pojavio potkraj 1720-ih kao kasnobarokni slikar koji je na osebujan i vrlo prepoznatljiv način spojio tirolsku slikarsku tradiciju s elementima bavarskoga i talijanskog iluzionizma (os. A. Pozza). Kao redovnik u pavlinskom samostanu u Lepoglavi slikao je u crkvama i kapelama svojega reda (Lepoglava, Purga Bednjanska, Štrigova, Olimje, Remete), ali i za franjevce (Varaždin, Krapina) te za svjetovne naručitelje (Belec, Donja Voća). Slikao je ulja na dasci (Gorica kraj Lepoglave, Purga Bednjanska i Lepoglava, glasovita korska sjedala) i na platnu (Belec i Remete), a na glas je došao kao vrhunski majstor zidnoga slikarstva. Očuvane zidne slike nalaze se u kapeli sv. Ivana u Gorici (1731), u crkvama sv. Marije u Lepoglavi (1733–43), sv. Katarine u Krapini (1738), sv. Marije Snježne u Belcu (1740–43), sv. Jeronima u Štrigovi (1744–49), sv. Marije u Remetama (1745–48), u kapeli sv. Jurja u Purgi Bednjanskoj (1750) i dr. Uspješno je izvodio velike figuralne kompozicije s iluzionistički slikanom arhitekturom i dekoracijama u razmjerno skučenim crkvenim prostorima sjeverozapadne Hrvatske, građenima tek iznimno u baroknome stilu (Štrigova). U njegovu slikarstvu nema umjetničkih neujednačenosti iako se oko 1750. zapaža pomak prema baroknom ekspresionizmu, a potkraj života prema suzdržanomu klasicizmu. Svoj je likovni stil (način razrješavanja unutrašnjosti iluzionističkom arhitekturom, medaljonima i vijencima, tipologiju likova izražajnih fizionomija i istančan kolorit) prenio na skupinu svojih suradnika i učenika, koji su njegov način rada održali tijekom druge polovice XVIII. st. (tzv. pavlinska slikarska škola ili radionica).

Ranger, Ivan Krstitelj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 9.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51795>.