STRUKE:

raster

ilustracija
RASTER, 1. linijski, 2. križnolinijski, 3. autotipijski, 4. točkasti, 5. valoviti, 6. riblja kost

raster (njemački Raster < latinski rastrum: grablje), geometrijski pravilan uzorak linija ili točaka. U grafičkoj reprodukciji, to je medij za prevođenje višetonske slike u jednotonsku koja, promatrana s odgovarajuće udaljenosti, nalikuje izvornoj. Time se omogućuje reprodukcija višetonskih slika uz pomoć tehnikâ tiska i ispisa koje ih ne mogu izravno reproducirati zbog jednolična nanosa boje na podlogu. U klasičnoj je → reprofotografiji raster prozirna staklena ploča s tamnim vodoravnim i okomitim linijama koje se međusobno sijeku i čine rastersku mrežicu. Stavljanjem takve staklene ploče između izvornika i fotografskog materijala velike kontrastnosti (tzv. tvrdoća), višetonska se slika pri osvjetljavanju prevodi u jednotonsku rastersku, kod koje tamnijim dijelovima izvornika odgovaraju veći rasterski elementi, a svjetlijima manji. Prvu je rastersku sliku napravio W. H. F. Talbot 1852., a od 1880. raster je uveden u grafičku reprodukciju.

Danas se pretvorba višetonske slike u rastersku u pravilu ostvaruje njezinom računalnom obradbom u digitaliziranom obliku, a tonovi se simuliraju amplitudnom modulacijom (različitim veličinama rasterskih elemenata), ili frekvencijskom modulacijom (različitom gustoćom rasterskih elemenata). Sam oblik rasterskog elementa pri tome može biti različit, a danas je to najčešće točka kružna, eliptična ili dr. oblika. Ako se rasterski reproducira jednobojni izvornik, dovoljna je jedna rasterska slika u toj boji, dok se višebojni izvornici najčešće reproduciraju uz pomoć četiriju zasebnih jednobojnih rasterskih slika koje se preklapaju (modrozelena, purpurna, žuta i crna), a nagibi pojedinih rastera moraju biti u odgovarajućem odnosu kako ne bi došlo do pojave neželjena efekta → moarea. Finoća rastera, tzv. linijatura, iskazuje se brojem rasterskih elemenata na jedinici duljine. Što je raster finije linijature, rasterska se slika može gledati iz veće blizine, a da rasterski elementi ostanu presitni da bi ih se uočilo i tako poremetilo doživljaj slike.

raster. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51886>.