STRUKE:

Admiralitetski sud

Admiralitetski sud (engl. Admiralty Court), odjel britanskog Visokog suda pravde (High Court of Justice), nadležan za pomorske sporove. Takav sud postoji i u SAD-u.

Admiralitetski sud. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=522>.