STRUKE:

regest

regest (kasnolat. regesta: popis, upisnik, poimeničeni srednji rod množine participa perfekta pasivnog od klas. lat. regerere: nositi natrag; navoditi), u diplomatici, sažetak dokumenta. Sadrži pravni čin. Može biti opsežniji i sadržavati ime auktora pravnoga čina, destinatara i sam pravni čin sa svim pripadajućim sastavnicama. Indikativni regest kratki je sažetak koji sadrži samo naznaku pravnoga čina. U edicijama diplomatičke građe nalazi se u zaglavlju ispred integralnoga teksta isprave i na hrvatskom je jeziku, a na kraju edicije obično se donose regesti svih objavljenih isprava na latinskom jeziku.

regest. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52245>.