Renaixença

Renaixença [r:ənəšɛ'nsə], pokret za oživljavanje katalonske kulture i jezika u XIX. st. Početkom pokreta drži se objavljivanje pjesme Domovina (La pàtria, 1832) Bonaventure Carlosa Aribaua. Pokret je proizašao iz duga razdoblja koje je započelo 1716., nakon Rata za španjolsku baštinu, kada su sve katalonske nacionalne ustanove i autonomna prava bili stavljeni izvan zakona. U ranom razdoblju pokreta autori su se u književnosti zanimali za romantizam, a u povijesti za antiku. Središnje glasilo pokreta bio je časopis La Renaixença (1859), bile su obnovljene tradicionalne cvjetne igre (→ jeux floraux ili jocs florals). Pokret je pri kraju prihvatio estetiku art noveaua, što se u Kataloniji prepoznavalo kao umjetnički smjer zvan modernisme, u kojem je oblikovao sjajnu i prepoznatljivu nacionalnu umjetnost na svim područjima, od arhitekture (A. Gaudí i dr.) do književnosti. U tom svenacionalnom katalonskom preporodnom pokretu sudjelovao je velik broj pisaca: Pròsper de Bofarull, M. Milà i Fontanals, J. Verdaguer i dr.

Renaixença. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52426>.