STRUKE:

reprofotografija

reprofotografija (reprodukcijska fotografija), dio grafičke pripreme u kojem se jednotonske i višetonske ilustracije (npr. crteži i fotografije) prevode u oblik prikladan za tisak. Klas. reprofotografski postupci započinju snimanjem izvornika reprofotografskom kamerom ili reprofotografskim aparatom za povećavanje. Pritom se, za potrebe većine tiskarskih tehnika, višetonske slike prevode u rasterske (→ raster), a za višebojnu se reprodukciju kroz različite filtre snimaju izvadci za svaku boju kojom se tiska (najčešće modrozelena, grimizna, žuta i crna). Osvijetljeni se fotografski materijal (filmovi) zatim kemijski obrađuje te, nakon montaže, kontaktno kopira na tiskovnu formu. Kako bi se postigla optimalna reprodukcija, pri osvjetljivanju i kem. obradbi može se provesti i niz korekcija. U novije doba reprofotografski postupci većinom se provode kao dio računalne grafičke pripreme. Ilustracije se digitaliziraju, ili se izravno učitavaju njihovi digitalni zapisi, koji se potom obrađuju odgovarajućim programom za → obradbu slike. Tako obrađena ilustracija slaže se s tekstom u programu za prijelom te, već prema odabranoj tiskarskoj tehnici, slijede daljnji postupci → grafičke pripreme i tiska.

reprofotografija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52512>.