Riffaterre, Michael

Riffaterre (franc. izgovor [ʀifatɛ:'ʀ]), Michael, američki književni teoretičar francuskog podrijetla (Bourganeuf, Francuska, 20. XI. 1924New York, 27. V. 2006). Studij završio u Lyonu i Parizu, a nakon obrane disertacije 1955. na Sveučilištu Columbia, radni je vijek proveo u SAD-u. U teoriji književnosti poznat je po pokušaju da odredi specifično književne odlike teksta usredotočujući se na proces čitanja. U stilističkoj tradiciji određivao je literarnost kao naglašenu ekspresivnost teksta koja se postiže otklonom od norme. Normu, međutim, ne tvore neknjiževne, tj. jezične konvencije koje prethode tekstu, nego ju čitatelj otkriva u samom tekstu, prepoznajući ju katkad tek u činu književne devijacije (Ogledi o strukturalnoj stilisticiEssais de stylistique structurale, 1971). Kako bi dobro razumio tekst, stvarni čitatelj mora dosegnuti položaj nadčitatelja, odnosno idealnoga čitatelja, kojega tekst ocrtava svojim estetičkim normama. U prvoj, heurističkoj fazi čitanja, on se oslanja na jezičnu kompetenciju i doživljava književni jezik kao mimezu stvarnosti. Tek u ponovljenom, hermeneutičkomu čitanju, koje zahtijeva književni tekst pružanjem otpora heurističkom čitanju, moguće je provesti odgovarajuću stilističku analizu (Semiotika pjesništvaThe Semiotics of Poetry, 1978).

Riffaterre, Michael. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 12.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52840>.