Roblès, Emmanuel

Roblès [ʀɔblɛ's], Emmanuel, francuski romanopisac i dramatičar (Oran, Alžir, 4. V. 1914Boulogne-Billancourt, 22. II. 1995). Iz obitelji španjolskih doseljenika u Alžiru, bio novinar i suradnik A. Camusa, o kojem je napisao biografiju Camus, sunčev brat (Camus, frère du soleil, 1995). Od 1958. živio u Francuskoj. Autor romanâ egzistencijalističkoga duha, strukturiranih oko tragične pobune junaka protiv društvenoga nasilja: Gradske visine (Les Hauteurs de la ville, 1948), To se zove zora (Cela s’appelle l’aurore, 1952), Nasilno doba (Saison violente, 1974), Venecija zimi (Venise en hiver, 1981). Slična su duha i njegove drame: Montserrat (1948), Istina je mrtva (La Vérité est morte, 1952), Pledoaje za buntovnika (Plaidoyer pour un rebelle, 1965).

Roblès, Emmanuel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53097>.