Rodčenko, Aleksandr Mihajlovič

ilustracija
RODČENKO, Aleksandr Mihajlovič, Bez naslova, 1919., London, Annely Juda Fine Art

Rodčenko [ro'č’:inkə], Aleksandr Mihajlovič, ruski slikar, kipar, fotograf i oblikovatelj (Sankt Peterburg, 15. XII. 1891Moskva, 3. XII. 1956). Jedan od glavnih pokretača apstrakcije u Rusiji; osnovao 1915. u Moskvi nonobjektivistički pokret, srodan suprematizmu K. Maljeviča. Napustivši slikarstvo i kiparstvo (uglavnom mobili), od 1922. bavio se isključivo primijenjenom umjetnošću (plakat, oprema knjiga, osobito tipografija, nacrti za pokućstvo, scenografija, kostimografija) te fotografijom i filmom.

Rodčenko, Aleksandr Mihajlovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53139>.