Rodić, Gabrijel

Rodić, Gabrijel, austrougarski general (Vrginmost, 13. XII. 1812Beč, 21. V. 1890). Školovao se u vojnom učilištu u Grazu. God. 1848. bio je priključen stožeru hrvatskoga bana J. Jelačića, sudjelovao u ustroju obrane Hrvatske i bio promaknut u čin satnika. Sudjelovao je u ratu protiv Madžarske 1848–49. Posebno se istaknuo u bitkama kraj Pákozda i Hegyesa te je bio promaknut u čin bojnika. God. 1849. imenovan je osobnim banovim pobočnikom, te s njim u Beču sudjelovao u izradbi novoga krajiškog ustava. Plemstvo je dobio 1850., god. 1851. postao je pukovnikom, 1859. general bojnikom i brigadirom u Dubrovniku, potom pak u Kotoru. Tijekom rata 1866. zapovijedao je V. korpusom u drugoj bitki kraj Custozze te je bio odlikovan Viteškim križem Reda Marije Terezije i promaknut u čin podmaršala. Godine 1869. postao je tajnim savjetnikom i guvernerom Dalmacije, a 1870. ugušio je Krivošijsku bunu u Kotoru. U čin generala topništva bio je promaknut 1873., a 1878. sudjelovao je u okupaciji Bosne i Hercegovine. Guverner Dalmacije ostao je do 1881., kada je bio umirovljen. Imenovan je doživotnim članom Gornjega doma Parlamenta.

Rodić, Gabrijel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53151>.