Rosenberg-Ružić, Vjekoslav

Rosenberg-Ružić [ro:'zen~],Vjekoslav, hrvatski skladatelj (Varaždin, 29. IV. 1870Zagreb, 16. II. 1954). Glasovir i violinu počeo je učiti u rodnom gradu kod oca, a zatim je studirao violinu, glasovir i kompoziciju na Konzervatoriju u Beču. Nakon završetka studija djelovao je u Splitu (1891–95), Varaždinu (1895–1910) i Zagrebu (1910–35). Osim kao skladatelj i pedagog, istaknuo se kao dirigent i zborovođa (pjevačko društvo Zvonimir i katedralni zbor u Splitu, pjevačko društvo Vila u Varaždinu, orkestar Škole i Društveni orkestar Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu), a bio je i ravnatelj Muzičke škole u Varaždinu te Škole Hrvatskoga glazbenog zavoda (današnja Muzička akademija). Rosenberg-Ružić pripada Zajčevu krugu. Slijedeći tradiciju njemačkoga kasnog romantizma skladao je orkestralna djela i opere (Kralj od Silbe), kantatu (Kameni svatovi), zborne i solo pjesme, a najznačajnije su njegove glasovirske skladbe (4 sonate). Uz to je pisao i instruktivna djela za glasovir i violinu.

Rosenberg-Ružić, Vjekoslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53377>.