STRUKE:

Bakarac

Bakarac, naselje na jugoistočnoj obali Bakarskog zaljeva; 313 st. (2011). Stanovništvo je zaposleno pretežno u prometu i turizmu; uzgoj vinove loze i tunolov izgubili su na važnosti. Župna crkva sv. Petra apostola (XVIII. st.); tri miljokaza iz rimskoga doba. Na obližnjem brdu Gradcu ruševine rimske utvrde. Tabula Peuntingeriana bilježi da je kroz Bakarac prolazila cesta od Bakra (Volcera) prema Crikvenici. U srednjemu vijeku luka i pristanište hreljinske gospoštije.

Bakarac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5346>.