STRUKE:

Rubetić, Cvjetko

Rubetić, Cvjetko, hrvatski teološki i povijesni pisac (Ivanić Grad, 28. II. 1842Zagreb, 4. V. 1906). Za svećenika zaređen 1886; kapelan i kateheta u Sisku, Krapinskim Toplicama i Zagrebu; zagrebački kanonik od 1896. Sastavio katekizme za sjemeništarce i građanske učenike, poslije ih priredio u udžbenik dogmatike. U djelu Vjekopis dr. Jurja Dobrile (1882) prikazao je složene političke i crkvene prilike u Istri, biskupovo pastoralno djelovanje i angažman u hrvatskom narodnom preporodu. Obnašao je funkciju narodnoga zastupnika u Hrvatskom saboru (1897. i 1901); počasni član Hrvatskoga pedagoškoga zbora. God. 1878–1902. bio u najužem vodstvu Hrvatskoga književnoga društva sv. Jeronima (predsjednik 1902). Ostala djela: Kratka katolička moralka (1876), Katolička dogmatika (1880).

Rubetić, Cvjetko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53588>.