Rubió i Ors, Joaquim

Rubió i Ors [r:uβio' ~], Joaquim (pseudonim Lo gayter del Llobregat), španjolski pisac katalonskoga jezičnog izraza (Barcelona, 31. VII. 1818Barcelona, 7. IV. 1899). Studirao pravo i filozofiju. Zauzimao se za ponovno otvaranje Sveučilišta u Barceloni, gdje je od 1858. bio profesor, a pred smrt, rektor. Bio je jedna od vodećih osoba književnoga pokreta za afirmaciju katalonskoga (zapostavljenoga od XVI. stoljeća) kao jezika književnosti. Zaslužan je i za obnovu cvjetnih igara (→ jeux floraux ili jocs florals), pjesničkih festivala za promicanje književnosti na nacionalnom jeziku. Pjesme koje je objavljivao u barcelonskom dnevniku Diario (1839) sabrao je u zbirku Gajdaš s Llobregata (Lo gayter del Llobregat, 1841), pozivajući u predgovoru na »neovisnost katalonske književnosti«. Pisao je i kazališne komade, povijesne i kritičke osvrte te bio uzor mlađemu naraštaju katalonskih književnika.

Rubió i Ors, Joaquim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53601>.