STRUKE:

Sabljar, Mijat

Sabljar, Mijat, hrvatski muzealac i skupljač umjetnina (Dubica, 5. V. 1790Zagreb, 21. XII. 1865). Nakon završene vojne akademije u Bečkome Novom Mjestu bio je građevinski inženjer u austrijskoj vojsci. Za službovanja u Lici započeo je skupljati starine i predmete za prirodoslovne zbirke. Nakon umirovljenja (1840) nastanio se u Zagrebu, gdje se posvetio skupljanju i popisivanju starina i umjetnina. Od 1842. do 1848. bio je kustos zbirke starina grofa Lavala Nugenta na Trsatu. Zauzimao se za osnutak Narodnoga muzeja u Zagrebu, utemeljivši svojim darovima arheološku, numizmatičku, sfragističku, mineralošku, zoološku, malakološku i dendrološku zbirku. Od 1854. stalni kustos numizmatičke zbirke; u upravi Narodnoga muzeja ostao je do kraja života.

Sabljar, Mijat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53906>.