bakterijska populacija

bakterijska populacija, različite vrste bakterija koje se međusobno razlikuju po morfološkim, fiziološkim, biokemijskim i katkad serološkim karakteristikama. U mljekarstvu važnu ulogu ima bakterijska populacija koja se upotrebljava kao čista kultura, bakterijska populacija koja izaziva kvarenje proizvoda i populacija patogenih bakterija, koja se može prenositi mlijekom i mliječnim proizvodima.

bakterijska populacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5398>.