sahat-kula

sahat-kula (turski saat kule, od saat < arapski sā‘a: sat + kule < arap. qulla: kula), u osmanskom graditeljstvu, kameni četverokutni toranj sa satom; nastao pod utjecajem sličnih građevina i romaničkih zvonika u srednjoeuropskim i talijanskim gradovima. Prva među takvim građevinama spominje se u Skoplju, a nastala je između 1566. i 1572.

sahat-kula. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54009>.