STRUKE:

Salaj, Đuro

Salaj, Đuro, hrvatski političar (Valpovo, 10. IV. 1889Lovran, 20. V. 1958). Isprva krojački radnik, potom sindikalni vođa. Od 1910. živio je u Slavonskom Brodu, gdje je organizirao radničke štrajkove 1911–13. Bio je jedan od osnivača Socijalističke radničke partije Jugoslavije (1919). God. 1920. bio je poslanik u Ustavotvornoj skupštini i gradski zastupnik Slavonskoga Broda. Pod optužbom da je sudjelovao u atentatu na regenta A. Karađorđevića, bio je 1921. osuđen na dvogodišnju zatvorsku kaznu. God. 1926. i 1928. bio je član Politbiroa Centralnog komiteta KPJ, a 1929–30. sudjelovao je u radu Politbiroa u Beču. Otišao je potom u Rusiju, gdje je kao predstavnik Centralnog komiteta KPJ pri Kominterni 1941. sudjelovao na Prvom sveslavenskom mitingu u Moskvi, 1942. surađivao na radiostanici Slobodna Jugoslavija, a 1943. bio predsjednik Sveslavenskoga kongresa. Od 1945. do smrti bio je predsjednik Saveza sindikata Jugoslavije.

Salaj, Đuro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54141>.