Balaguer, Joaquín

Balaguer [balaγe'r], Joaquín (puno ime Joaquín Vidella Balaguer y Ricardo), dominikanski političar (Villa Bisonó, 1. IX. 1907Santo Domingo, 14. VII. 2002). Doktorirao je na Sveučilištu u Parizu. Bio je ministar vanjskih poslova 1954–55. Kao pristaša H. M. Trujilla, bio je potpredsjednik Dominikanske Republike 1957–60. i predsjednik 1960–62. Osnivač i vođa Reformističke stranke. Nakon umorstva H. M. Trujilla boravio je u egzilu u SAD-u 1962–65. Nakon američke intervencije (1965) izabran je 1966. za predsjednika Dominikanske Republike. Predsjednik Republike bio u više mandata (1966–78. i 1986–96). God. 1994. izabran je pod sumnjivim okolnostima, pa je pod međunarodnim pritiskom pristao na kraći mandat. Glavna djela: Dominikanska stvarnost (La realidad dominicana, 1947) i Povijest dominikanske književnosti (Historia de la literatura dominicana, 1955).

Balaguer, Joaquín. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5425>.