Samardžija, Marko

Samardžija, Marko, hrvatski jezikoslovac (Vođinci kraj Vinkovaca, 2. IX. 1947). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1971. završio studij jugoslavenskih jezika i književnosti te filozofije, od 1973. na njem radi u zvanju od asistenta do redovitoga profesora; doktorirao 1986. god., 1992–2005. predstojnik Katedre za hrvatski standardni jezik, god. 2001–02. ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Redoviti član HAZU od 2018. Bavi se uglavnom poviješću hrvatskoga književnog jezika (Hrvatski jezik u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 1993; Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika, 1997., drugo prošireno izdanje 2004), njegovim proučavateljima (Ljudevit Jonke, 1990; Filološki portreti, 1993), uređivanjem filoloških knjiga (Jezični purizam u NDH, 1993).

Samardžija, Marko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54281>.