Sant Jordi, Jordi de

Sant Jordi [~ žɔ'rdi], Jordi de, katalonski pjesnik (??, oko 1424). Bio je u službi Alfonsa V. Velikodušnoga; u bitkama za Napulj dospio u talijansko zarobljeništvo te ondje napisao većinu pjesama, od kojih se sačuvalo 18. Pjesme su pisane u duhu provansalske trubadurske lirike i petrarkizma, a objavljene su tek 1902.

Sant Jordi, Jordi de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54522>.