ad perpetuam (rei) memoriam

ad perpetuam (rei) memoriam [~ ~pe'~ re'i: ~mo'~] (lat.: na trajnu uspomenu), formula koja se upisivala na početku papinskih bula s rješenjem nekih poteškoća u isključivoj kompetenciji Svete Stolice. Nalazimo je i na spomen-pločama, medaljama itd.

ad perpetuam (rei) memoriam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=547>.