Savica

Savica, izvorišni tok Save Bohinjke do Bohinjskoga jezera (Slovenija) sa 78 m visokim vodopadom (pokrajnji vodopad Mala Savica, 25 m). Vodu dobiva uglavnom iz triglavskoga Črnoga jezera. Hidroelektrana.

Savica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54746>.