Bale

ilustracija
BALE
ilustracija1ilustracija2ilustracija3

Bale (talijanski Valle), selo i općinsko središte 13 km jugoistočno od Rovinja, 1129 st. (2011). Leži uz ceste Pula–Rovinj i autocestu Pula–Trst. Stanovnici govore posebnim istroromanskim (istriotskim) jezikom. Uglavnom su poljodjelci; dijelom žive na izoliranim gospodarstvima (stancije). Uzgoj vinove loze, masline, žitarica. Stočarstvo. Paleontološki muzej Vallesaurus« (osnovan 1998) s nalazima dinosaura iz uvale Colone. – Bale su srednjovjekovno naselje nastalo na mjestu prapovijesne gradine gdje je bio i rimski castrum. Stari istroromanski kaštel (castrum Vallis) nalazio se u srednjemu vijeku pretežno pod vlašću akvilejskog patrijarha; od 1332. pod mletačkom upravom. Potkraj XVI. st. naseljava se hrvatsko stanovništvo u seosko područje Bala. – Središnja arhitektonska cjelina, kaštel Soardo-Bembo, nastao je povezivanjem dviju četverokutnih kula gotičkim stambenim traktom (XIV–XV. st.). Iz srednjega je vijeka i gradska loža, fontik i pretorska palača. Župna crkva podignuta je 1880. na mjestu starokršćanske bazilike; u crkvi je kameni sarkofag urešen predromaničkim plitkim reljefom, a u kripti zbirka pleterne i ranoromaničke plastike. U crkvi se čuva prastaro romaničko raspelo, liturgijsko ruho i pribor iz XV–XVIII. st. Odijeljeno ispred crkve stoji romanički zvonik. U crkvicama sv. Duha i sv. Antuna nalaze se nepotpuno očuvane kasnogotičke freske.

Bale. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5485>.