STRUKE:

signal

signal (prema kasnolat. signalis: koji označava, bilježi).

1. Fizikalna predodžba informacije. Signali se danas susreću u mnogim područjima, npr. u prometu, elektrotehnici, mehanici, akustici, informatici, računalstvu, biologiji, a mogu biti vidni (optički), zvučni (akustički), električni ili u nekom drugom obliku. Vidni signali oslikane su ili oblikovane ploče, tijela različita oblika, boje i položaja, sprave s jednobojnim, višebojnim ili specijalnim svjetiljkama, zastavice različitih oblika i boja, različiti položaji i pokreti dijelova tijela (ruku, nogu), pa dim, vatra i vatrometna sredstva itd. Zvučni signali različiti su zvukovi proizvedeni npr. zvonom, zviždaljkom, rogom, trubom, bubnjem, sirenom itd.

Električni signali promjene su električne veličina (struje, napona) s pomoću kojih se prenosi neka informacija, koja je izvorno bila u nekom drugom, neelektričnom obliku (npr. slika, zvuk, znakovi). Oni mogu biti kontinuirani ili diskretni; kontinuirani električni signali najčešće su analogni, a diskretni su uglavnom digitalni. Električni signali danas su, kao najprikladniji oblik za prikazivanje, prijenos, obradbu ili pohranu, temeljni nosioci informacija. Za razliku od vidnih i zvučnih signala, daljina prijenosa nije im ograničena, pa se mogu rabiti za izravno ili za daljinsko primanje i davanje informacija. Dispečerski i daljinski signali obično su povezani s daljinskim upravljanjem. U elektroničkim komunikacijskim sustavima susreću se informacijski signali, modulirani signali i različiti pomoćni signali, npr. prijenosni signali za modulaciju.

Praktična primjena električnog signala vrlo je velika. Uređaji za dojavu kvarova javljaju neispravnosti na uređajima i strojevima, npr. nedopušteni porast tlaka, topline ili brzine, neispravnu razinu tekućine, prestanak podmazivanja ili hlađenja, neispravnost napajanja. Osim toga, signalno-sigurnosni uređaji omogućuju i upravljanje radom nekoga složenog sustava. Uređaji za dojavu požara obavješćuju o požaru u nadziranom prostoru. Automatski vatrodojavni sustavi osjetljivi su na nagli porast temperature ili na pojavu dima i upućuju na prostor gdje se pojavio požar. Rudarski signalno-sigurnosni uređaji služe za povećanje sigurnosti rada u rudnicima te za dojavu upozorenja i opasnosti, npr. od nakupljanja opasnih plinova. Uređaji za zaštitu u bankama, muzejima, galerijama slika i dr. signaliziraju, npr. prekidom snopa infracrvenoga zračenja, nedopušteno prilaženje ljudi, dodir i pomicanje predmeta. Uz njih su često i uređaji koji po primitku signala zatvaraju vrata prostorije ili cijele zgrade. Primjenjuju se i kontakti na vratima i prozorima, ili na namještaju, npr. iza slika. Dojavnici šumova s osjetljivim mikrofonima pri pojavi šuma uključuju preko pojačala zvučnik i daju uzbunu.

2. U prometu → prometni signali

3. U geodeziji → geodetski signal

4. U lingvistici i semiotici, naziv za posebnu vrstu znaka u kojem je veza izraza i sadržaja konvencionalizirana pa se signal razumijeva spontano. Njemački lingvist K. Bühler (Teorija jezika, 1934) odredio je signal kao znak usmjeren na reakciju slušatelja. Američki filozof Ch. S. Peirce u svojoj tipologiji jezičnih znakova smjestio je signal u skupinu indeksa. Iako izaziva spontan odgovor, signal je zbog svoje intencionalnosti jednoznačniji i konvencionalniji od indeksa pa zato ovisniji o zajednici koja ga rabi. É. Benveniste suprotstavio je signal, kao senzornomotorički fenomen, simbolu kao reprezentacijskomu fenomenu ljudske aktivnosti (Problemi opće lingvistike, 1956).

signal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55879>.