STRUKE:

Sirotković, Hodimir

Sirotković, Hodimir, hrvatski pravnik (Split, 25. X. 1918Zagreb, 4. XII. 2009). Doktorirao rigorozom na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1952. Usavršavao se u Strasbourgu (1957–58). Radio u ustanovama socijalnog osiguranja (1946–50) i upravnim tijelima za pitanja obrazovanja (1950–54). Na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavao povijest države i prava naroda Jugoslavije (1954–83; od 1971. redoviti profesor) te voditelj poslijediplomskoga studija iz državnopolitičkih znanosti (1971–83). Predavao i na pravnim fakultetima u Splitu, Osijeku i Rijeci, na Filozofskom fakultetu u Zadru te u inozemstvu (Strasbourg, Bloomington, Pečuh, Prag). Bio je glavni urednik časopisa Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (1979–82). Voditelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu (1982–95) i redoviti član HAZU od 1991. U svojim je djelima obrađivao hrvatsku pravnu povijest XIX. i XX. st. te povijest visokoga školstva u Hrvatskoj. Glavna djela: Povijest države i prava naroda Jugoslavije (koautor, 1988), Hrvatski sabor (koautor, 1994), ZAVNOH: rasprave i dokumenti (2002).

Sirotković, Hodimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56232>.