banderij

ilustracija
BANDERIJ, avers i revers konjaničke banderijske zastave s početka XIX. st., Zagreb, Hrvatski povijesni muzej

banderij (srednjovj. lat. banderium: barjak, zastava i banda: naoružana skupina < gotskog bandwa: znak, barjak; usp. tal. bandiera, franc. bannière), u hrvatsko-ugarskoj državnoj zajednici označivao je vojni odred od oko 400 vojnika što bi ga pojedini feudalci (banderijati) u slučaju rata morali privesti kraljevoj vojsci pod svojim stijegom. I sam kralj imao je dužnost voditi banderij, ali od 1000 vojnika. Pored banderija svjetovnoga plemstva postojali su i banderiji ustrojeni od predijalaca s crkvenih imanja. U izvorima se banderij prvi put spominje 1260. u ispravi za Draganiće. Banderijalni ustroj vojske zadržan je sve do uvođenja stajaće vojske.

banderij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5666>.