Bandobranska, Darinka

Bandobranska, Darinka, hrvatska glumica (Sombor, 18. XII. 1867Zagreb, 12. I. 1955). Najprije glumila u putujućim družinama, a 1886–1909. bila je članica HNK u Zagrebu. Tumačila naivke, salonski i komični repertoar, osobito u Molièreovim komedijama: Cathos (Kaćiperke), Angélique (Umišljeni bolesnik), Marijana (Škrtac), Marijana (Tartuffe) i dr. Nastupila 1886. i u muškoj ulozi (Charles) u Schreiberovu Jezuitu i njegovu pitomcu. Ostale važnije uloge: Marija Antonova (N. V. Gogolj, Revizor), Abigail (E. Scribe, Čaša vode), Jeljenka (I. Gundulić, Dubravka), Marica (J. E. Tomić, Pastorak).

Bandobranska, Darinka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5675>.