STRUKE:

Bangova bolest

Bangova bolest (po danskom veterinaru Bernhardtu Bangu) → bruceloze

Bangova bolest. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5699>.