Banque de France

Banque de France [b8118k də fʀ8118:'s], središnja banka Francuske, osnovana 1800. kao dioničko društvo uz sudjelovanje države. Od 1806. bankom upravlja država, a u potpunosti je nacionalizirana 1946., tako da su njezine dionice prenesene na državu uz 3%-tnu naknadu. Obavlja sve poslove središnje banke: emisiju novca i kreditâ, vođenje monetarne i kreditne politike, kontrolu tržišta novca i kapitala. Bankom upravljaju guverner i dva viceguvernera koje na prijedlog ministra financija imenuje predsjednik republike. Od 1937. novčanice se emitiraju bez zlatnog pokrića, a od 1958. uspostavljena je vanjska konvertibilnost francuskoga franka. Od 1998. dio je Europskog sustava središnjih banaka.

Banque de France. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5745>.