barički sustavi

ilustracija
BARIČKI SUSTAVI, tipični oblici, A - anticiklona, a - sekundarna anticiklona, C - ciklona, c - sekundarna ciklona, g - greben visokog tlaka, d - dolina niskog tlaka, m - most visokog tlaka, b - bezgradijentno polje tlaka

barički sustavi (prema grč. βάρος: težina), područja visokog i niskog tlaka, koja se očituju pri tlu i na određenoj visini karakterističnim oblicima. Najčešći su oblici anticiklona ili područje povišenog tlaka zraka, ciklona ili područje sniženog tlaka zraka, greben visokog tlaka zraka, dolina niskog tlaka zraka, most visokog tlaka zraka, bezgradijentno polje tlaka, sedlo, pravocrtne izobare. Tlak zraka unutar baričkih sustava može se kretati u široku rasponu od oko 1080 hPa u sibirskim anticiklonama do 870 hPa u trop. ciklonama i njegov iznos u različitim vremenskim stanjima ne ovisi samo o geografskoj širini i godišnjem dobu već i o nadmorskoj visini.

barički sustavi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5926>.