Šamir, Moše

Šamir [šami'r], Moše (Moshe Shamir), izraelski književnik (Safed, 15. IX. 1921Rišon LeCion, 20. VIII. 2004). Pripadao je prvomu naraštaju izraelskih pisaca i boraca za neovisnost. Veći dio života proveo je u Tel Avivu, gdje je djelovao kao novinar, književni kritičar te politički djelatnik: bio je član Knesseta (1977–81). Kao javni djelatnik, novinar i književnik stekao je velik društveni ugled te znatno utjecao na formiranje javnoga mnijenja. Bio je zaokupljen društvenom tematikom i židovskom poviješću te životom u kibucima, o čem je napisao više romana, drama, pripovijedaka i eseja. Značajnije drame: Kuća Hillel (Beit Hillel, 1951), Kraj svijeta (Sof ha-olam, 1954), Abraham ujutro (Avraham ba-boker, 1997) i dr.; romani Kralj od krvi i mesa (Melech basar va-dam, 1954), Ići ću na polja (Hu halach ba-sadot, 1989), Do kraja (Ad ha-sof, 1991) i dr.

Šamir, Moše. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59314>.