Ščusev, Aleksej Viktorovič

Ščusev [šču'səf], Aleksej Viktorovič, ruski arhitekt (Kišinjev, Moldavija, 8. X. 1873Moskva, 24. V. 1949). Završio 1897. Akademiju u Sankt Peterburgu. U većini svojih projekata slijedio je tradiciju ruskog pučkoga graditeljstva (Kazanski kolodvor u Moskvi, 1914–26; Opera u Taškentu, 1938–47). U duhu konstruktivizma i funkcionalizma projektirao je monumentalni Lenjinov mauzolej na Crvenom trgu u Moskvi (1924–30). Bavio se urbanizmom i teorijskim problemima arhitekture. Jedan je od osnivača i prvi ravnatelj (1946–49) Muzeja ruske arhitekture u Moskvi.

Ščusev, Aleksej Viktorovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59388>.