STRUKE:

barnabiti

barnabiti (također paulani, prema službenom nazivu Kongregacija sv. Pavla), crkveni red u Katoličkoj crkvi koji je osnovao 1530. sv. Antun Maria Zaccaria u Milanu. Potvrdio ih je 1533. papa Klement VII., a prvo im je stabilno sjedište od 1545. kod crkve sv. Barnabe u Milanu, po kojoj su dobili ime. Od 1659. sjedište im je u Rimu. Bave se odgojem mladeži u sjemeništima i kolegijima, a od XVIII. st. djeluju i u misijama.

barnabiti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5983>.