Šram, Ljerka

ilustracija
ŠRAM, Ljerka

Šram, Ljerka, hrvatska glumica (Zagreb, 19. I. 1874Zagreb, 26. XI. 1913). Prvi put nastupila u zagrebačkom Starom kazalištu 1887. kao članica družine N. Milana. Učila kod A. Mandrovića, debitirala 1888. i postala članica HNK-a te jedna od najomiljenijih zagrebačkih glumica. Isprva glumila naivne djevojčice poput Abigail (E. Scribe, Čaša vode) i Suzane (Georges Ohnet, Vlasnik talionica). Postala je jedna od najzaposlenijih članica Drame nastupajući u domaćim i stranim djelima, klasičnim i suvremenima, dramskim i komičnima. Prisnu osjećajnost iskazala je kao Shakespeareova Julija (Romeo i Julija) i Desdemona (Otelo) te Roxana (E. de Rostand, Cyrano de Bergerac). U konverzacijskom komadu istaknula se kao Zaza (Pierre Berton – Charles Simon), a nijanse ženske psihe u dramskim konfliktima izrazila je kao Monna Vanna (M. Maeterlinck) i Candida (G. B. Shaw). Sklonost komičnom izrazu pokazala je kao Shakespeareova Katarina (Ukroćena goropadnica), Molièreova Toinetta (Umišljeni bolesnik), Goldonijeva Mirandolina te ponajviše kao Sardouova Katarina Hübscher (Madame Sans-Gêne). Popularnošću i talentom afirmirala je domaći dramski repertoar privukavši gledatelje u kazalište kao Jeljenka (I. Gundulić, Dubravka), Cvijeta i Smiljka (D. Demeter, Teuta), Olga i Wanda (I. Vojnović, Psyche), Marta (M. Šenoa, Ban Pavao), Klara (H. Dragošić, Posljednji Zrinski), Stana (M. Bogović, Matija Gubec), Ljubica (H. Tomić, Ljubav i sjaj), Zorislava (A. Tresić Pavičić, Ljutovid Posavski), Dora (A. Šenoa – M. Dežman Ivanov, Zlatarovo zlato), Jelka (V. Car Emin, Zimsko sunce), Pavle (I. Vojnović, Dubrovačka trilogija), Walewska (M. Begović, Gospođa Walewska), Vuga (N. Vavra, Dolazak Hrvata), Neda (F. Galović, Mors regni) te ulogama u alegorijskim prikazima S. Miletića i M. Ogrizovića. Velike uspjehe imala je na gostovanjima u Pragu, Beogradu i Ljubljani. Umrla je na vrhuncu karijere, ostajući svojevrstan simbol staroga Zagreba. U kazalištu Komedija 1991. postavljen je mjuzikl N. Škrabe i A. Dedića Lady Šram.

Šram, Ljerka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59863>.