STRUKE:

Štedul, Nikola

Štedul, Nikola, hrvatski političar (Rešetarevo kraj Karlovca, 2. XII. 1937). Iselio se 1956. te živio u Australiji, Njemačkoj i Škotskoj, gdje je sudjelovao u radu hrvatske političke emigracije. Diplomirao političke znanosti na Sveučilištu u Dundeeju. Od 1981. predsjednik Hrvatskoga državotvornoga pokreta. Godine 1988. u Edinburghu preživio atentat što ga je organizirala jugoslavenska tajna služba. Vratio se u Hrvatsku 1991. te se uključio u politički život i Domovinski rat.

Štedul, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59906>.