Švaljek, Antun Boris

ilustracija
ŠVALJEK, Antun Boris, Adam i Eva, 1990.
ilustracija1ilustracija2

Švaljek, Antun Boris, hrvatski slikar i grafičar (Zagreb, 10. VI. 1951). Diplomirao 1974. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Š. Perić), bio suradnik Majstorske radionice K. Hegedušića i Lj. Ivančića (1974–77). Isprva blizak grotesknoj figuraciji na tragu pop-arta, potom je oblikovao vlastiti likovni izraz, u kojem se izborom motiva ponegdje približio hrvatskim pučkim majstorima u rasponu od baroka do naivne umjetnosti. U crtežima snažne plastičnosti, jasnih linija i bogate kromatike, poetskom imaginacijom gradi osebujne kompozicije prožete blagom ironijom i simbolikom (Adam i Eva, 1990; Zagorec na moru, 1994; Raj, 2005). Od 1985. oblikuje maštovite skulpture u drvu i glaziranoj terakoti. Bavi se grafikom (mapa Varaždin, 1988. i 1996), grafičkim oblikovanjem i ilustriranjem knjiga.

Švaljek, Antun Boris. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60064>.