STRUKE:

Šverko, Branimir

Šverko, Branimir, hrvatski psiholog (Silba, 23. IV. 1938). Diplomirao psihologiju (1962) i doktorirao (1973) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao industrijski psiholog u brodogradilištu 3. maj u Rijeci. Od 1964. na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od 1981. izvanredni, a od 1985. redoviti profesor; dekan Filozofskoga fakulteta 1988–90. Od 2009. profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Osnovna su područja njegova znanstvenog interesa rad i ergonomija (vrijednost i značenje rada u životu pojedinca, sposobnost za simultano djelovanje, motivacijski procesi u radnim organizacijama i dr.). Glavna djela: Životne uloge, vrijednosti i karijera: međunarodni rezultati istraživanja o važnosti rada (Life Roles, Values, and Career: International Findings of the Work Importance Study, suurednik, 1995), Psihologijski rječnik (koautor, 1992). Dobitnik Državne nagrade za znanost za životno djelo (2016).

Šverko, Branimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60076>.