STRUKE:

talent

talent (lat. talentum < grč. τάλαντον).

1. Antička mjera za masu (npr. hebrejski talent; grčki talent od ≈26 kg do ≈34,2 kg), a potom računska novčana jedinica u Grka (1 talent = 60 mina = 6000 drahmi). I. Belostenec talent tumači kao »stanovitu sumu novca« u vrijednosti od 600 talira ili 60 zlatnih dukata.

2. Iznimna darovitost na određenom području (npr. umjetničkom, športskom); također, darovita osoba. Smatra se da je talent pretežito posljedica genetskih čimbenika, ali da je za njegovu uspješnu realizaciju potrebno stjecanje odgovarajućih vještina.

talent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60268>.